اینجا یخبندان است

| 1 نظر

آرش کمانگیر می خواندم:

" ...

زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بی?روزیش

                     رقص شعله اش در هر کران پیداست

ور نه خاموش است و

                                 خاموشی گناه ماست... "

اما زندگی در رویای ما باغیست که باید آبیاری اش کرد.

این سو آب می پاشیم در خیالمان.

آن سو شعله زندگی ?رو می نشیند.

باز می پرسیم "چرا سرد است؟"

1 نظر

I thought I'd have to read a book for a dcisovery like this!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط مجنون در 5 مرداد 1385 0:38 صبح منتشر شده است.

لیلی یا مجنون؟ نوشته قبلی اين بلاگ بود

واله چون شیدا نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.