آرشیو آبانماه 1385

عشق ... شیطنت ... شوخی

| 1 نظر

"بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید هرچند آن جا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن"

.

* مال من نیست ...  که من ذوقم کور ر?ته ... از دکتر شریعتی بود ...

* به خودتونم نگیرید  ... با خودم بودم

ویرانه تر شی!!!

| 5 نظر

"چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد"

...

نخواستیم من و تو ما بشویم...

خانه مان ویران شد

مهتاب شبی ... بی تو

| 3 نظر

یادته چقدر قول دادی و دادیم که بمونیم ...

اگر تا همیشه هم نه حداقل حالا حالاها ...

نمی دونم من عهد شکستم یا تو !؟

من و?ا نکردم یا تو؟!

یادته مجنون بودم

خب بزرگ شدم

عاقل شدم

مگه بده ؟

یادته ...

بماند

...

دیروز بودم 

امروز خاطره ام

?ردا نیستم

مجنون شناسی 1

| بدون نظر

هر کسی می تونه معنای خودش و درک مخصوص خودش رو از واژه ها داشته باشه ... من هم !

?راق، دوری اما در امید وصال

و هجران، دور می شوی از وصال اما بی امید وصل

نمی دونم مجنون اهل ?راقه یا هجران

می دونم که اهل هر کودوم باشه، اهل وصال نیست

که اگه رسیدنی در کار باشه، پایان مجنونی مجنونه و دیگه مجنونی نیست

مجنون را امیذ وصل هست یا نه؟

شب اول دلتنگی

| 9 نظر

وقتی مجبور میشی خودتو یه جا تو هیاهوی زمانه جا بذاری و تنها بری

وقتی مجنونتو گم می کنی

هر چی هم دست دراز می کنی دیگه بهش نمی رسی

تازه می ?همی دل تنگ یعنی چی

دیگه هر چی هم بشینی گریه کنی ?ایده نداره

...

"یک دم از خیال من

نمی روی ای غزال من"

...

ما ماندیم و

یک دل دتنگ؛

دل تنها؛

دل دیوانه.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مهرماه 1385 بایگانی قبلی است

آذرماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.