« بهمن 1386 | ص?حه اصلی | فروردین 1387 »

درس هایی برای انتخابات بعدی از ابراهیم نبوی

اول: به جای اینکه اصلاح طلب ها را معروف کنیم، باید آدمهای معروف را اصلاح طلب ‏کنیم.‏

دوم: به جای اینکه از حمایت سیاستمداران برای اصلاحات استفاده کنیم، از گروههای مرجع ‏مثل زنان، هنرمندان، روشنفکران، چهره های اجتماعی استفاده کنیم.‏

سوم: اصلاح طلبان به جای تبدیل تعدادی نویسنده به نماینده پارلمان، تعدادی نماینده پارلمان را ‏که به آنها نزدیک ترند انتخاب کنند.‏

چهارم: از یک سال قبل باید بدانیم که قطعا یک سال بعد احتیاج به کاندیدا داریم.‏

پنجم: اصلاح طلبان اصلا نباید خودشان را درگیر کسانی کنند که مخالف حضور در انتخابات ‏هستند، حتی نباید فرصت رسانه ای برای آنها فراهم کنند، معنی ندارد کسی که می خواهد در ‏انتخابات پیروز شود، فرصت رسانه ای در اختیار کسی بگذارد که نمی خواهد در انتخابات ‏شرکت کند.‏

نوشته شده توسط majnoon در ساعت | نظرخواهی (0) | دنبالک

سهم آقا (باج سبیل سابق) ... هنرمندیتو بخورم

شک نکنید که مجید مجیدی از این به بعد تا مدت نامعلومی تمامی جایزه های رسمی جمهوری اسلامی را به خودش اختصاص خواهد داد. فقط کمی دیر اقدام کرد و فجر امسال از دستش رفت. ایرادی ندارد. جبران می کنند حتما. شرمنده فرمودند.

یادم میاد چند سال پیش مقاله ای نا نوشته نوشته بودم در مورد هنر متعهد. خجالت زده شدم از نوشتنش و خوشحال از ننوشتن جایی. مجید مجیدی در آخرین سخنرانی خود مردانه و شجاعانه بر بی دفاع ترین اندیشمند این مملکت هجوم آورده و تکفیرش کرده.

بماند. یاد حلاج افتادم بر بالای دار و مردانگی شبلی. بالاخره زندگی خرج داره و جایزه گرفتن هم لذتی. در این مملکت هم زندگی کردن رسم رسومی که باید رعایت بشه و خراجی که باید پرداخت بشه. دلم برای دکتر سروش و امثال او و خودم و امثال خودم کمی سوخت. ولی چه فایده.

شعر مولوی هم دلیل آورده.

خرد آن پایه ندارد که بر او پای گذاری

بختیاری تو و بر مرکب اقبال سواری

...

نوشته شده توسط majnoon در ساعت | نظرخواهی (1) | دنبالک

قصیده رهایی

همچو مرگ هیچ کس مرا رام نکرد

این اسیر دربند را رها

                              بند زبندم نکرد

...

نوشته شده توسط majnoon در ساعت | نظرخواهی (0) | دنبالک

زندگی در مدارا، مردن به اعتراض

بهمن هم آخر به آخر رسید. بماند که اینجا را بهمن به جشن می گذرانند خلایق. اما طبیعت هم بهمنش را خوش ندارد. اوج زمستان. نه راهی جز زمستان، در پس و پیش. جولانگاه زاغ و هر آنچه از قماش او.

چونکه زاغان خیمه بر بهمن زدند          بلبلان پنهان شدند و تن زدند

بهمن امسال اما نا مبارک تر از هر سال. دیگر سخن از حذف و بی مهری نخ نماتر از آن شده که ارزشی به بیانش بماند، اگر چه درد کهنه اش نمک را دوا نمی پذیرد. این سوی میدان گویی رخت عزا بر تنها جا خوش کرده. بگذریم از اینها، که حوصله ام نمی آید. چند باری خواستم برای بورقانی بنویسم، دلم نیامد. جوانتر از آن رفت که بتوان از کنارش به عادت گذشت. از پس آن همه شلوغی ولی آرام رخت خود بست. برعکس پیرمرد که عمری را به مدارا با هر چه نامردی و نامرادی گذراند و به وقت مرگ در اعتراض بود. صدای معلم در گوشم مدام تکرار می کند، هر کس آنگونه می میرد که زیسته است. ؟!

می گفت نمی میرند این جماعت لاکردار. گفتم رسم روزگار همیشه این بوده. ناکسان بر مسند و پایدار.

زاغ را میل کند دل به نشیب               عمر بسیارش از آن گشته نصیب

دگر  این خاصیت  مردار است               عمر  مردار  خوران  بسیار  است 

تحمل بایدت ای دل، پایدار. اینها هم می میرند، اما به رسم زاغ در لجنزار.

گذرم به فروغ افتاد چند روز پیش. که او هم به نحسی بهمن رفت. و شعر اخوان برای فروغ و پستی که حسین نوشت، بی ربط ندیدم.

....

که زنهار ای خدا ای داور ای دادار

مبادا راست باشد این خبر زنهار!

تو آخر وحشت و اندوه را نشناختی هرگز.

و نفشرده ست هرگز پنجه بغضی گلویت را.

نمی دانی چه چنگی در جگر می افکند این درد.

تو را هم با تو سوگند آی!

مکن مپسند این مگذار.

خداوندا خداوندا پس از هرگز

پس از هرگز همین یک آرزو یک خواست

همین یک بار.

ببین غمگین دلم با وحشت و با درد می گوید.

خداوندا به حق هر چه مردانند

ببین یک مرد می گرید

...

چه بی رحمند صیادان مرگ ای داد!

و فریادا چه بیهودست این فریاد.

نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی

پریشادخت شعر آدمیزادان.

چه بی رحمند صیادان

نهان شد رفت

ازین نفرین شده ی مسکین خراب آباد.

دریغا آن زن مردانه تر از هر چه مردانند

                                            آن آزاده آن آزاد 

تسلی می دهم خود را

که اکنون آسمان هارا ز چشم...اختران دور دست شعر

بر او هر شب نثاری هست روشن مثل شعرش مثل نامش پاک

ولی دردا دریغا او چرا خاموش؟

چرا در خاک؟

 

نوشته شده توسط majnoon در ساعت | نظرخواهی (0) | دنبالک