آرشیو خردادماه 1387

گرد ایام

| بدون نظر

نمی دونم چرا انقدر دچار روزمرگی شدیم؛ نمی دونم چرا انقدر بی حال و حوصله شدیم؛ نمی دونم چرا انقدر همه نا امیدند؛ و هزار تا از این نمی دونم ها

یه زمتنی شوری هیجانی بود؛ یه زمانی ... یه زمانی یادمه حداقل مفلاگ برو بیایی داشت؛ شاید ما هر از چندی فیلمون یاده هندستون می کرد ولی شاهد قدسی بود که یک تنه ... یه زمانی یادمه مفلاگ اولین انتخاب روزم بود اما الان که گذرم افتاد بعد از روزها فراموشی آخرین انتخابم بود از سر بیکاری ... فکر می کردم کلی پست نخونده باشه ... اما مشکل اینجاست که انگار همه مثل همیم

بگذریم که حوصله اش نیست ... تذکری بود آنم از سر بی حوصلگی

بگذرد این ایام ...

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از خردادماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اردیبهشتماه 1387 بایگانی قبلی است

تیرماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.