روی میزم مانده بود ...

| 5 نظر

There is always some madness in love;

But there is also always some reason in madness.

(nitche)

5 نظر

جای e و a اشتباه شد.
اشتباه تایپی هم هیچ ربطی به سواد نداره !

مرحوم نیچه هم آدم باحالی بوده، از رو این جملش می گم.

نمی خوای از روی میزت برداریش؟!!!!

این جوری می خوای برای آیندگان اثری از خودتون به جا بگذارید؟!!!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط مجنون در 13 شهریور 1387 0:38 صبح منتشر شده است.

طفل جان از شیر شیطان باز کن ... نوشته قبلی اين بلاگ بود

پاییز وجود نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.