آرشیو آبانماه 1387

پاییز وجود

| 2 نظر

اول از همه عذرخواهی از جناب پاییز که چهلمشان هم امروز گذشت و ما هنوز یادی از ایشان نکرده ایم. چه کنیم که اوضاع حوصله نیز چون مابقی وضعمان در وضعیت کسادی به سر می برد.

دوم هم عرض ادب و عذز خدمت سرکار پیر دیر مغان که همواره به یاد کمترینند و ما کمتر به یاد آن بزرگوار

سوم تذکری اخلاقاً اخلاقی در باب اخلاق. یاران غار را چه شده است که دین و مذهب و حکم و فتوا را رها کرده اند و رهیده اند به دامن اخلاق. محض اطلاع و از برای نمونه ر.ک. به پستهای آخر جناب صبای عزیز که هیچ یک از قوافی اخلاق و حکمت و معرفت بی نصیب نمانده اند. گمانم درد مشترک دیگری دچارشان شده است دوستان را یا ایشان دچارش. اگر چه شمشیر فقه ما دیروز همان حکم می کرد کمابیش که امروز قلم حکمت و چوب اخلاق. حکم یکی و سند و استناد گونه گون، شاید! در این باب سخن ناگفته بسیار...

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1387 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

شهریورماه 1387 بایگانی قبلی است

بهمنماه 1387 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.