پاییز وجود

| 2 نظر

اول از همه عذرخواهی از جناب پاییز که چهلمشان هم امروز گذشت و ما هنوز یادی از ایشان نکرده ایم. چه کنیم که اوضاع حوصله نیز چون مابقی وضعمان در وضعیت کسادی به سر می برد.

دوم هم عرض ادب و عذز خدمت سرکار پیر دیر مغان که همواره به یاد کمترینند و ما کمتر به یاد آن بزرگوار

سوم تذکری اخلاقاً اخلاقی در باب اخلاق. یاران غار را چه شده است که دین و مذهب و حکم و فتوا را رها کرده اند و رهیده اند به دامن اخلاق. محض اطلاع و از برای نمونه ر.ک. به پستهای آخر جناب صبای عزیز که هیچ یک از قوافی اخلاق و حکمت و معرفت بی نصیب نمانده اند. گمانم درد مشترک دیگری دچارشان شده است دوستان را یا ایشان دچارش. اگر چه شمشیر فقه ما دیروز همان حکم می کرد کمابیش که امروز قلم حکمت و چوب اخلاق. حکم یکی و سند و استناد گونه گون، شاید! در این باب سخن ناگفته بسیار...

2 نظر

کی گفته من پیرم؟!!!
اشتباه به عرضتون رسوندن ;)

اینجا چه خبره؟!
اینا چی می گن؟!

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط مجنون در 11 آبان 1387 0:08 صبح منتشر شده است.

روی میزم مانده بود ... نوشته قبلی اين بلاگ بود

از آنها ... نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.