از آنها ...

| بدون نظر

از آنها که روزی می نوشتند و روزی ننوشتند و دوباره نوشتن از سر گرفتند، از صبا و جهان و شاهد و شیدا و دیگری؛ فقط ما ماندیم که هنوز هم ننوشتیم و نمی نویسیم و نوشتنمان نیست

چاره چیست؟! دردیست غیر مردن ...

خالی نبودن عریضه هم دلیلی است، تا بدین غایت محکم ... از همه آنها که بارها بدین مقصد رساند پای آمدن را، بی حال ماندن بازگرداند اما؛ با آن همه دلیل ریز و درشت و حرف های تلمبار

مانده ام اگر الانی بمیریم ناغافل این همه فکرت و اندیشه و حرف و هنر را چه می شود ... هیچ ... میان بود و نبود فاصله بی ربطی است، دریغ!!!

...

ما ماندیم و سه پستان و گل زوفا ...

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط مجنون در 19 بهمن 1387 11:57 بعدازظهر منتشر شده است.

پاییز وجود نوشته قبلی اين بلاگ بود

خاتمی حیف است آمدنش و موسوی نیامدنش نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.